VEELGESTELDE VRAGEN

Wat is het verschil tussen een ritueelbegeleider en een uitvaartbegeleider?
Een ritueelbegeleider geeft vorm en inhoud aan een ceremonie. Specifiek gericht op diepgang middels symboliek en zijn betekenis.
Andere benamingen voor mijn werkveld zijn: uitvaartspreker, woorddienstbegeleider, funerair spreker en ceremonieel spreker.

Als een uitvaartbegeleider zich voornamelijk bezighoudt met de organisatorische elementen van de uitvaart, kan ik een inhoudelijke aanvulling zijn voor de afscheidsplechtigheid.

 

Zou je me een voorbeeld kunnen geven van de symboliek tijdens een plechtigheid?
Stel je eens voor dat de overleden dierbare een fervent puzzelaar is geweest. Symbolisch gezien zijn er de volgende handreikingen:

 • Het beschrijven van de levenspuzzel
 • De juiste keuzes maken
 • De verbindingen die we leggen in het leven
 • Het overzien van de gehele puzzel
 • De puzzel is compleet
 • Het handboek van de puzzelaar
 • De evt. puzzelstukjes verwerken in de afscheidsviering

Bij een boekenliefhebber zou de volgende symboliek een rol kunnen spelen:

 • Zijn of haar levensboek
 • Citaten uit het lievelingsboek kunnen in de dienst verweven worden
 • Karaktereigenschappen, een open of gesloten boek zijn
 • De verschillende fases van het leven en de opbouw van een boek
 • Heeft men een goed boek uitgelezen dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt – Voltaire Frans schrijver en filosoof
 • Catharsis – zuivering en krachtige emotionele gevoelens in een boek
 • Een epiloog en het boek sluiten

Hoe en wanneer kun je mij benaderen?
Het is mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen en verder werk ik nauw samen met andere uitvaartondernemers. Indien gewenst zal de uitvaartondernemer ons in contact brengen om samen te zorgen voor een inhoudelijke afscheidsplechtigheid die bijdraagt aan een mooi en waardig afscheid. Een 1ste gesprek is altijd vrijblijvend. Verder kun je mij rechtstreeks benaderen tijdens de laatste levensfase voor een levenseinderitueel en het op voorhand samen invulling geven aan de plechtigheid. 

 

Vergoedt de uitvaartverzekering mijn kostenpost?
Als je een uitvaartzekering hebt, zijn de kosten voor mijn begeleiding over het algemeen onder te brengen bij de ‘vrij besteedbare ruimte’.
Door www.uitvaartverzekering.nl is een kennisdossier samengesteld waarin wordt uitgelegd wat de vergoedingen zijn voor ritueelbegeleiding en welke voorwaarden er kunnen gelden. Je kunt het dossier hier bekijken: https://uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/ritueelbegeleiding

 

Is er een landelijke beroepsvereniging?
Ja, ik ben aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders (LBvR). Samen dragen wij zorg voor kennis, kunde en kwaliteit.

 

Is een ritueelbegeleider gebonden aan een bepaalde religie of geloofsovertuiging?
Nee, als ritueelbegeleider ga ik uit van de levensvisie van de overledene en zijn of haar nabestaanden.