AFSCHEID VANUIT ESSENTIE

het beeld dat de mens in zijn of haar wezenlijke kern is

Als de wereld stilstaat omdat jouw dierbare overleden is, komt er in korte tijd heel veel op je af. De invulling van de afscheidsplechtigheid is een van de vele vragen.
In deze periode sta ik jullie terzijde en samen gaan we op zoek naar de juiste woorden, symbolen, muziek en/of rituelen om zo tot de kern van het levensverhaal te komen.

We ronden het leven van jullie dierbare met elkaar af. We geven het door én we nemen er iets van mee in het eigen leven.

Lees meer over mijn werkwijze

BEGELEIDING

De volgende vragen zijn voor mij de basis om te komen tot een afscheidsplechtigheid die ons in haar vorm en inhoud écht innerlijk raakt.

  • Wat maakt jullie uitvaart of crematieplechtigheid persoonlijk?
  • Kunnen we jullie herinneringen omzetten in een blijvende betekenis?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat tijdens het afscheid het beeld van jullie overleden dierbare als een rode draad door de viering loopt?

Bovenstaande vraagt om een vormgeving waarbij de herinnering bijdraagt aan een levende blijvende betekenis naar de toekomst.

Op deze smalle grens geeft de plechtigheid die rauwe en diepe pijn tevens een helend karakter. Een eerste aanzet om de weg naar jezelf terug te vinden.

 

Vanuit de stilte dank ik papa voor wat hij mij heeft nagelaten. Goed afscheid nemen als een kunstvorm te kunnen neerzetten.

Zoals íeders leven een kunstwerk is.

Marion

OVER MIJ

het wezenlijke is voor onze ogen onzichtbaar

afscheid uitvaartspreker ritueelbegeleider funerair spreker woorddienstbegeleider ceremonieel spreker Marion Fonteyn

Tot mijn wereld stilstaat…
Een doel dienen boven zichzelf – van échte waarde zijn voor mensen, zijn woorden die me blijven achtervolgen.

De Post-HBO opleiding Ritueelbegeleider bij afscheid, gevolgd bij Het Moment te Amersfoort, vormt het begin van het laten samenvloeien van mijn maatschappelijk en spiritueel doel.

Lees meer over mij
Logo_MarionFonteyn

Marion Fonteyn
ceremonieel spreker bij afscheid

Violierstraat 29, 6002 TR Weert

06 46 21 77 28